Lífeyrir

Lífeyrissjóðir greiða ellilífeyri til æviloka. Ellilífeyrir er greiddur úr samtryggingarsjóði annars vegar og séreignarsjóði hins vegar. Fjárhæð ellilífeyris ræðst af þeim iðgjöldum sem sjóðfélagi greiðir í sjóðinn á starfsævinni og af afkomu sjóðsins.  

Nánari upplýsingar á https://www.lifeyrismal.is/ 

Nánari upplýsingar á ensku: https://www.lifeyrismal.is/en