Emerytura

Fundusze emerytalne (Lífeyrissjóðir) wypłacają emerytury do końca życia. Emerytura jest wypłacana z jednej strony z narodowego funduszu ubezpieczeń, a z drugiej z prywatnego funduszu emerytalnego. Wysokość emerytury zależy od składek wpłacanych do funduszu przez członka funduszu w trakcie jego aktywności zawodowej oraz od sytuacji funduszu.  

Szczegółowe informacje: https://www.lifeyrismal.is/ 

Szczegółowe informacje w języku polskim: https://www.lifeyrismal.is/pl