Czy chcesz podjąć pracę w gminie Árborg?

Jeśli tak, to zachęcamy do przeglądania gminnego portalu rekrutacyjnego i wysłania podania: https://starf.arborg.is/storf/Default.aspx

W Gminie Árborg duża grupa ludzi pracuje razem, aby zapewnić mieszkańcom i innym osobom odwiedzającym gminę możliwie jak najlepszą obsługę. Gmina zatrudnia około 850 pracowników w ponad 30 miejscach pracy, co czyni ją największym pracodawcą w okolicy.