Uznanie wykształcenia z zagranicy

Osoby, które uczyły się za granicą, mają możliwość uznania swojego wykształcenia tutaj na Islandii.

Szczegółowe informacje:

https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/vidurkenning-a-nami/

Jeśli wystąpiono o uznanie w związku z planami dalszych studiów, wniosek o uznanie kierowany jest do szkoły przyjmującej lub do Enic / Naric (Biuro Informacyjne Uniwersytetu Islandzkiego):

http://www.enicnaric.is/

Jeśli intencją jest uzyskanie przyznania kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodów prawnie chronionych, można zwrócić się do odpowiedniej instytucji rządowej z wnioskiem o takie uznanie:

https://www.erasmusplus.is/media/starfsmenntun/Logbundin_storf.pdf

 

Szczegółowe informacje w języku polskim: https://www.mcc.is/pl/education/assessment-of-previous-education/