Sprawy osób niepełnosprawnych

Różne instytucje i organizacje zajmujące się sprawami osób niepełnosprawnych w każdym wieku: 

VISS 

VISS oferuje rehabilitację zawodową, szkolenia zawodowe i pracę chronioną dla osób niepełnosprawnych w wieku od 18 lat, mające na celu zwiększenie ich zdolności do pracy i uczestnictwa w życiu codziennym lub na prywatnym rynku pracy.

Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/VISS-vinnu-og-h%C3%A6fingarst%C3%B6%C3%B0-429586100547951/

Þroskahjálp 

Krajowe Stowarzyszenie Niepełnosprawności Intelektualnej (Þroskahjálp) pracuje na rzecz praw i interesów osób niepełnosprawnych, mając na celu zapewnienie pełnego i skutecznego udziału w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.  

Szczegółowe informacje: https://www.throskahjalp.is/is/polski 

Krajowe stowarzyszenie opublikowało trzy filmy w 5 językach o prawach dzieci niepełnosprawnych obcego pochodzenia: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5qGz2PIiEtgj9gZnvX8pMBDc3VJfTdQA

Ráðgjafar- og greiningarstöð

Rolą Państwowego Ośrodka Doradztwa i Diagnostyki jest zapewnienie dzieciom z poważnymi odchyleniami rozwojowymi, które mogą prowadzić do późniejszej niepełnosprawności doradztwa, diagnozy i innej pomocy, mającej wpływ na poprawę jakości ich życia.

Szczegółowe informacje: https://www.rgr.is/is/tungumal/polski 

Szczegółowe informacje w języku polskim: https://www.greining.is/is/tungumal/polski

Filmy w języku islandzkim, angielskim i polskim na temat procesu diagnostycznego w przypadku wystąpienia podejrzenia odstępstw, wczesnej interwencji oraz praw i środków zaradczych dla dzieci niepełnosprawnych w Islandii:

1. Pomoc w przypadku podejrzenia odchylenia rozwojowego

2. Wczesna interwencja i praca z dziećmi

3. Możliwości i prawa niepełnosprawnych dzieci na Islandii 

 

Autyzm

Strona z najważniejszymi informacjami na temat autyzmu na Islandii w języku islandzkim i polskim https://www.asdiceland.net/