Język ojczysty

Język ojczysty definiuje się na wiele sposobów, ale najczęściej używa się tego określenia mając na uwadze pierwszy język, którego dziecko się uczy. Dzieci dwujęzyczne mogą mieć dwa lub więcej języków ojczystych.

Organizacja języków ojczystych (Móðurmál samtök) zajmuje się dwujęzycznością, wspiera i daje dzieciom możliwość uczenia się i utrzymywania własnego języka ojczystego oraz zapewnia edukację rodzicom, szkołom i ogólnie społeczeństwu.

Szczegółowe informacje: https://www.modurmal.com/syn/

Szczegółowe informacje w języku polskim: https://www.modurmal.com/polish/

Nauczanie języków ojczystych w gminie Árborg

Gmina Árborg oferuje nauczanie języków ojczystych dzieciom ze środowisk wielokulturowych. Zajęcia odbywają się w Vallaskóli i są bezpłatne. Nauczane są tam języki: arabski, filipiński (bísaya i tagalog) oraz polski. Wszyscy nauczyciele mają wykształcenie w tym kierunku.

W bibliotekach szkolnych jest dostępny wybór książek m.in. po polsku.  

Szczegółowe informacje: https://vallaskoli.is/