VIRK

Zadaniem VIRK jest wzmacnianie zdolności do pracy osób o złym stanie zdrowia, które dążą do zwiększenia swojej aktywnosci zawodowej. Celem usług VIRK jest pomoc w powrocie do pracy.

Doradztwo i usługi w zakresie rehabilitacji zawodowej mają charakter indywidualny i wymagają pełnego zaangażowania danej osoby.  

Osoba, która chce skorzystać z usług VIRK, musi w pierwszej kolejności umówić się na wizytę u lekarza i omówić z nim, czy rehabilitacja zawodowa VIRK jest realną opcją. 

Szczegółowe informacje: https://www.virk.is/