Przychodnia Zdrowia Okręgu Południowego (HSU)

Rolą Przychodni zdrowia okręgu południowego (Heilbrigðisstofnun Suðurlands, HSU) jest stworzenie podstaw pod organizację ogólnych usług zdrowotnych oraz zapewnienie mieszkańcom i innym odbiorcom usług zdrowotnych, np. turystom z przebywającym w okolicy, równego dostępu do najlepszej w danym momencie opieki zdrowotnej.

 Szczegółowe informacje: https://island.is/s/hsu/starfsstoedvar-hsu

Islandzki Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych pokrywa część lub całość kosztów za usługi zdrowotne świadczone osobom ubezpieczonym. 

Szczegółowe informacje: https://www.sjukra.is/um-okkur/fjarhaedir-og-gjaldskrar/