Ochrona niemowląt i dzieci

Celem ochrony małych dzieci i niemowląt (Ung- og smábarnavernd) jest zapewnienie rozwoju dzieci w jak najlepszych warunkach psychicznych, fizycznych i społecznych. 

Pielęgniarki lub położne odwiedzają domy noworodków i ich rodzin, monitorują stan zdrowia i samopoczucie rodziny i dziecka oraz zapewniają edukację i doradztwo.

Od szóstego tygodnia życia Przychodnia zdrowia oferuje regularne badania kontrolne. Ponadto rodzice otrzymują porady dotyczące opieki i wychowania dziecka oraz ich własnego sampoczucia.

Szczegółowe informacje: https://www.heilsuvera.is/efnisflokkar/throskaferlid/heilsuvernd-barna/ung-og-smabarnavernd/