Wojewoda

Wojewodowie (Sýslumenn) zajmują się m.in. sprawami dotyczącymi rodzin i powiązań rodzinnych, takich jak małżeństwo, opieka, rozwód, ojcostwo, alimenty na dziecko i adopcja. Wojewodowie wystawiają i wydają dokumenty, takie jak rejestry karne i prawa jazdy. Mimo tego, że Islandzki spis ludności (Þjóðskrá) wystawia paszporty islandzkie, można składać podania o nie w biurach wszystkich wojewodów.

Mieszkańcy gminy Árborg mogą uzyskać tutaj szczegółowe informacje na temat wszystkich usług, które świadczą wojewodowie na południu Islandii:

https://www.syslumenn.is/embaettin/embaetti-og-umdaemi/syslumadurinn-a-sudurlandi/syslumadurinn-a-sudurlandi