Wydział ds. rekreacji i kultury

Wydział ds. rekreacji i kultury (Frístundar- og menningardeild) zajmuje się sprawami związanymi ze sportem, prewencją, rekreacją, zatrudnieniem, muzeami i kulturą.

Zajęcia rekreacyjne (Frístundastarf) 

Kluby sportowe i rekreacyjne w Árborg oferują różnorodne formy spędzania wolnego czasu dla większości grup wiekowych.

Strona internetowa o zajęciach rekreacyjnych w gminie Árborg zawiera kluczowe informacje na temat zajęć rekreacyjnych i możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie gminy i jej okolic. Na stronie publikowane są informacje na temat wszelkich zajęć rekreacyjnych i możliwości aktywności w gminie przez cały rok i dla wszystkich grup wiekowych.

Szczegółowe informacje: http://fristundir.arborg.is/

Dofinansowanie do zajęć pozalekcyjnych (Frístundastyrkur) 

Gmina Árborg zapewnia rodzicom / opiekunom dzieci w wieku od 5 do 17 lat zameldowanym w Árborg dofinansowanie do udziału w zorganizowanych zajęciach sportowych i rekreacyjnych.

Szczegółowe informacje: https://www.arborg.is/ibuar/fristund-og-sundlaugar/fristundir/fristundastyrkur   

Dowozy dzieci na zajęcia pozalekcyjne (Frístundaakstur)

W godzinach od 13:00 do 16:30 w dni powszednie oferowane sa specjalne dowozy na terenie gminy, z których mogą skorzystać dzieci np. przemieszczając sie pomiędzy treningiem a świetlicą. Przejazd jest bezpłatny, a autobus kursuje zgodnie z rozkładem jazdy.

Szczegółowe informacje: https://www.arborg.is/ibuar/fristund-og-sundlaugar/fristundir/fristundaakstur