Opiekunowie dzienni

Rodzice sami zgłaszają się do opiekunów dziennych w poszukiwaniu miejsca dla dziecka. Opiekunowie dzienni są niezależnymi pracownikami i pracują na podstawie pozwolenia o pracę wydanego przez zespół opieki dziennej Wydziału Rodzinnego gminy Árborg. Opiekunowie dzienni sprawują również nadzór nad usługami opieki dziennej.

Szczegółowe informacje na stronie gminy Árborg: https://www.arborg.is/ibuar/skolar-og-daggaesla/dagforeldrar/