Przemoc

Przemoc na tle seksualnym (Kynbundið ofbeldi) to przemoc, którą dana osoba doświadcza ze względu na płeć.

Przemoc domowa/przemoc w rodzinie (Heimilisofbeldi) to zachowania przemocowe, których doświadczasz ze strony kogoś z kim jesteś/byłeś w związku lub z kimś jesteś spokrewniony. Przemoc może przybierać formę fizyczną, psychiczną, finansową, seksualną lub cyfrową/cybernetyczną.

Możliwe jest uzyskanie pomocy z:

Sigurhæðir

Sigurhæðir to usługi w Selfoss dla kobiet w wieku 18 lat i starszych, które są ofiarami jakiejkolwiek przemocy ze względu na płeć. Sigurhæðir świadczy skoordynowane doradztwo, wsparcie oraz terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Dostępna jest indywidualna i grupowa terapia, a także specjalistyczna terapia pourazowa. Sigurhæðir współpracuje z policją, która udziela porad i informacji. Oferowane są również porady prawne. Kobiety mieszkające na południu Islandii oraz członkowie ich rodzin mogą skontaktować się osobiście, telefonicznie oraz umówić się na wywiad celem uzyskania wsparcia, porady czy informacji.

Szczegółowe informacje: https://www.sigurhaedir.is

Stígamót 

Stígamót jest ośrodkiem doradztwa i wsparcia dla kobiet i mężczyzn, którzy padli ofiarą wszelkiego rodzaju przemocy na tle seksualnym.

Szczegółowe informacje: www.stigamot.is 

Kvennaathvarf  

Kvennaathvarf to schronisko dla kobiet i ich dzieci, kiedy ich pobyt w domu jest nie do zniesienia z powodu przemocy, jakiej doświadczają. Kvennaathvarf oferuje wywiady z kobietami, które są lub były wykorzystywane w związkach, a także porady i wsparcie telefoniczne przez całą dobę. 

Szczegółowe informacje: https://www.kvennaathvarf.is/ 

Stowarzyszenie Kobiet Obcego Pochodzenia na Islandii (W.O.M.E.N. na Islandii) in Iceland) 

Rolą Stowarzyszenia Kobiet Obcego Pochodzenia na Islandii (Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi) jest zjednoczenie, zwrócenie uwagi na sprawy i zainteresowania kobiet jak i udzielenie głosu kobietom, które osiedliły się na Islandii. Celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz równości i równego statusu kobiet obcego pochodzenia we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich kobiet obcego pochodzenia, które mieszkają na Islandii.  

Szczegółowe informacje: https://womeniniceland.is/