Twoje prawa

Centrum ds. Równości Płci opublikowało broszurę Twoje prawa (Réttur þinn), która zawiera ważne informacje dla osób obcego pochodzenia mieszkających na Islandii.

Broszura omawia prawa mieszkańców na Islandii, jeśli chodzi o bliskie związki, np. małżeństwo, związki partnerskie, rozwód i zakończenie związku partnerskiego, ciąża, ochrona macierzyństwa, aborcja, władza rodzicielska, prawo do kontaktów, przemoc domowa, handel ludźmi, prostytucja, wniesienie oskarżenia na policji, pomoc prawna i pozwolenie na pobyt. Można tam również znaleźć odniesienia do szczegółowych informacji gdzie szukać pomocy np. numery telefonów, adresy i strony internetowe różnych instytucji i stowarzyszeń. Broszura została wydana w języku islandzkim, angielskim, polskim, hiszpańskim, tajskim, rosyjskim, arabskim i francuskim.

Szczegółowe informacje: https://www.jafnretti.is/is/samfelag-og-vinnumarkadur/rettur-thinn/rettur-thinn-mikilvaegar-upplysingar-fyrir-innflytjendur-a-islandi