Opieka społeczna

Opieka społeczna (Velferðarþjónusta) w Gminie Árborg zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną dzieci, seniorami, poradnictwem społecznym, pomocą finansową, osobami niepełnosprawnymi i sprawami mieszkaniowymi w gminie.

Szczegółowe informacje na stronie gminy Árborg:

https://www.arborg.is/stjornsysla/svid-og-deildir/fjolskyldusvid/felagsthjonusta-1