Mapa wiedzy i umiejętności dla uczniów obcego pochodzenia

Tworzenie mapy wiedzy i umiejetności (Stöðumat) ma na celu wspieranie pracy szkół w zakresie oceny wiedzy uczniów obcego pochodzenia tak, aby szkoła mogła przygotować i dostosować nauczanie do potrzeb ucznia i jego poziomu wiedzy. 

Od jesieni 2016 r. Gminy Árborg, Hafnarfjörður i Reykjanesbær pracowały wspólnie nad tłumaczeniem i dostosowaniem tego narzędzia jakim jest Tworzenie mapy wiedzy i umiejętności (Stöðumat) tak, aby było przydatne w szkołach do oceny umiejętności uczenia się, wiedzy i doświadczeń uczniów obcego pochodzenia w ich najmocniejszym języku.

Material jest przewidziany dla szkół podstawowych, ale może być również stosowany w szkołach ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje: https://mms.is/stodumat-fyrir-erlenda-nemendur