Związki zawodowe

Rolą związków zawodowych (Stéttarfélög) jest przede wszystkim negocjowanie wynagrodzeń i innych warunków zatrudnienia w umowach płacowych w imieniu swoich członków oraz ochrona ich interesów na rynku pracy. Różne informacje o działalności związków zawodowych i kwestiach wynagrodzeń można znaleźć na stronach internetowych i biurach związków:

Tutaj znajdują się linki do stron internetowych różnych Związków zawodowych: