Pomoc finansowa

Każda osoba zobowiązana jest do utrzymywania siebie, współmałżonka oraz dzieci poniżej 18 roku życia. Dział Rodziny (Fjölskyldusvið) zapewnia zasiłki socjalne osobom i rodzinom, które nie są w stanie utrzymać siebie i swojego gospodarstwa domowego bez pomocy, zgodnie z ustawą nr. 40/1991 o gminnej opiece społecznej oraz z Zasadami o zasiłkach socjalnych obowiązującymi w gminie Árborg. Zasiłek socjalny świadczony jest wraz z innymi usługami dostępnymi w ramach opieki społecznej. 

Prawo do zasiłku socjalnego 

O zasiłek socjalny mogą ubiegać się osoby posiadające legalne zameldowanie na terenie gminy Árborg, z dochodem równym lub niższym niż obowiązujący próg. Dolny próg dochodowy ustalany jest na podstawie kwoty zasiłku socjalnego. Osoby w związku partnerskim zarejestrowanym w Islandzkim Spisie Ludności (Þjóðskrá) mają identyczne prawo do zasiłku socjalnego co małżenstwa. 

Przed złożeniem wniosku o zasiłek socjalny, wnioskodawca powinien sprawdzić, czy kwalifikuje się do innych świadczeń, w tym w ramach systemu ubezpieczeń społecznych (almannatryggingar), ubezpieczenia na wypadek bezrobocia (atvinnuleysistryggingar), kredytu studenckiego (Menntasjóður námsmanna), funduszu macierzyńskiego (fæðingarorlofssjóður), funduszy emerytalnych (lífeyrissjóðir) i funduszy zdrowotnych związków zawodowych (sjúkrasjóðir stéttarfélaga). Wnioskodawca zobowiązany jest do zgłaszania zmian w dochodach i sytuacji rodzinnej, ponieważ takie zmiany mogą mieć wpływ na prawo do zasiłku socjalnego. Zasiłek socjalny, który został przyznany na podstawie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji podlega zwrotowi. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uzyskania specjalnego wsparcia finansowego lub pożyczki.

Wniosek o zasiłek socjalny 

Wniosek o zasiłek socjalny należy wypełnić na stronie https://island.is/umsoknir/fjarhagsadstod i wysłać elektronicznie wraz z odpowiednią dokumentacją. Formularz wniosku zawiera informacje o wnioskodawcy, w tym miejsce zameldowania, skład rodziny, imiona i nazwiska małżonka i dzieci na utrzymaniu, a także szczegółowe informacje na temat dochodów i majątku.

Kwota zasiłku socjalnego 

Podstawa zasiłku socjalnego osób w wieku 18 lat i starszych, które udowodniły, że prowadzą własne gospodarstwo domowe to 1,0 lub 176.085 ISK. Prowadzenie własnego gospodarstwa domowego odnosi się do sytuacji, w której dana osoba mieszka we własnym domu/mieszkaniu lub wynajmuje dom/mieszkanie i przedłoży notarialnie poświadczoną przez wojewodę (sýslumaður) umowę najmu lokalu mieszkalnego (þinglýstur húsaleigusamningur).  

  • Podstawa zasiłku socjalnego małżeństwa oraz osób w zarejestrowanym związku partnerskim wynosi 1,6 lub 281.736 ISK. Od kwoty zasiłku socjalnego odprowadzany jest podatek dochodowy 
  • Podstawa zasiłku socjalnego osób w wieku 18 lat i starszych, które mieszkają z innymi osobami, wynajmują dom/mieszkanie bez notarialnie poświadczonej umowy najmu bądź są bez dostępu do domu/mieszkania wynosi 0,8 lub 140.868 ISK. 
  • Podstawa zasiłku socjalnego osób w wieku 18 lat i starszych, które mieszkają z rodzicami to 0,45 lub 79.238 ISK. 

Obniżenie kwoty zasiłku socjalnego 

Jeżeli osoba ubiegająca się o zasiłek socjalny odmówiła zatrudnienia lub zwolniła się z pracy bez podania przyczyny, przepisy zezwalają na wypłatę połowy podstawowej kwoty zasiłku w miesiącu, w którym wnioskodawca odmówił pracy oraz w kolejnym miesiącu. To samo dotyczy bezrobotnego wnioskodawcy, który nie przedłożył zaświadczenia o rejestracji w Urzędzie Pracy. Obniżenie kwoty zasiłku socjalnego dotyczy również wnioskodawcy, który zrezygnował z udziału w programie wsparcia, rehabilitacji i realizacji indywidualnego planu przygotowanego przez pracownika społecznego, z wyjątkiem zaistnienia poważnych przeciwskazań, wynikających z oceny sytuacji wnioskodawcy.