Pomoc finansowa

Każda osoba zobowiązana jest do utrzymywania siebie, współmałżonka oraz dzieci poniżej 18 roku życia. Dział Rodziny (Fjölskyldusvið) zapewnia zasiłki socjalne osobom i rodzinom, które nie są w stanie utrzymać siebie i swojego gospodarstwa domowego bez pomocy, zgodnie z ustawą nr. 40/1991 o gminnej opiece społecznej oraz z Zasadami o zasiłkach socjalnych obowiązującymi w gminie Árborg. Zasiłek socjalny świadczony jest wraz z innymi usługami dostępnymi w ramach opieki społecznej. 

Prawo do zasiłku socjalnego 

O zasiłek socjalny mogą ubiegać się osoby posiadające legalne zameldowanie na terenie gminy Árborg, z dochodem równym lub niższym niż obowiązujący próg. Dolny próg dochodowy ustalany jest na podstawie kwoty zasiłku socjalnego. Osoby w związku partnerskim zarejestrowanym w Islandzkim Spisie Ludności (Þjóðskrá) mają identyczne prawo do zasiłku socjalnego co małżenstwa. 

Przed złożeniem wniosku o zasiłek socjalny, wnioskodawca powinien sprawdzić, czy kwalifikuje się do innych świadczeń, w tym w ramach systemu ubezpieczeń społecznych (almannatryggingar), ubezpieczenia na wypadek bezrobocia (atvinnuleysistryggingar), kredytu studenckiego (Menntasjóður námsmanna), funduszu macierzyńskiego (fæðingarorlofssjóður), funduszy emerytalnych (lífeyrissjóðir) i funduszy zdrowotnych związków zawodowych (sjúkrasjóðir stéttarfélaga). Wnioskodawca zobowiązany jest do zgłaszania zmian w dochodach i sytuacji rodzinnej, ponieważ takie zmiany mogą mieć wpływ na prawo do zasiłku socjalnego. Zasiłek socjalny, który został przyznany na podstawie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji podlega zwrotowi. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uzyskania specjalnego wsparcia finansowego lub pożyczki.

Wniosek o zasiłek socjalny 

Wniosek o zasiłek socjalny należy wypełnić na stronie https://island.is/umsoknir/fjarhagsadstod i wysłać elektronicznie wraz z odpowiednią dokumentacją. Formularz wniosku zawiera informacje o wnioskodawcy, w tym miejsce zameldowania, skład rodziny, imiona i nazwiska małżonka i dzieci na utrzymaniu, a także szczegółowe informacje na temat dochodów i majątku.

Kwota zasiłku socjalnego 

Framfærslugrunnur einstaklinga 18 ára og eldri sem sannanlega reka eigið heimili er 1,0 eða kr. 207.864. Með rekstri eigin heimilis er átt við þær aðstæður þegar viðkomandi býr í eigin húsnæði eða leigir húsnæði og leggur fram þinglýstan húsaleigusamning því til staðfestingar.  

  • Framfærslugrunnur hjóna og fólks í sambúð er 1,6 eða kr. 332.583. Frá upphæð fjárhagsaðstoðar dragast skattskyldar tekjur. 
  • Framfærslugrunnur einstaklinga 18 ára og eldri sem búa með öðrum, leigja húsnæði án þinglýsts leigusamnings eða hafa ekki aðgang að húsnæði er 0,8 eða kr. 166.291. 
  • Framfærslugrunnur einstaklinga sem búa hjá foreldrum. 0,45 eða kr. 93.539. 

Obniżenie kwoty zasiłku socjalnego 

Jeżeli osoba ubiegająca się o zasiłek socjalny odmówiła zatrudnienia lub zwolniła się z pracy bez podania przyczyny, przepisy zezwalają na wypłatę połowy podstawowej kwoty zasiłku w miesiącu, w którym wnioskodawca odmówił pracy oraz w kolejnym miesiącu. To samo dotyczy bezrobotnego wnioskodawcy, który nie przedłożył zaświadczenia o rejestracji w Urzędzie Pracy. Obniżenie kwoty zasiłku socjalnego dotyczy również wnioskodawcy, który zrezygnował z udziału w programie wsparcia, rehabilitacji i realizacji indywidualnego planu przygotowanego przez pracownika społecznego, z wyjątkiem zaistnienia poważnych przeciwskazań, wynikających z oceny sytuacji wnioskodawcy.