Szkoły średnie

Szkoły średnie (Framhaldsskólar) mają różnorodne programy nauczania, które zapewniają różnorodne przygotowanie i uprawnienia w dziedzinie edukacji ogólnej, artystycznej, teoretycznej i praktycznej. Nauka w szkole średniej kończy się różnymi stopniami, takimi jak dyplom ukończenia szkoły średniej, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, egzamin maturalny, tytuł mistrza rzemiosła lub inny egzaminy końcowy.

Szczegółowe informacje: https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/framhaldsskolar/

Wykaz szkół, które prowadzą nauczania na poziomie ponadpodstawowym:  https://mms.is/listi-yfir-skola

FSu- Fjölbrautaskóli Suðurlands: szkoła wielokierunkowa z rozszerzonym szkoleniem praktycznym i teoretycznym z mozliwością otrzymania tytułu mistrza rzemiosła http://www.fsu.is