Polityka edukacyjna w gminie Árborg

Polityka edukacyjna (Menntastefna) wyznacza jasne ramy dla głównych wytycznych w pracy szkół i Wydziału ds. edukacji. 

Ambicja, szacunek, przyjaźń i radość to podstawowe wartości, które wskazują, co jest ważne w pracy szkoły i co jest wymagane w celu uzyskania dobrych wyników w nauce, nauczaniu i komunikacji.

Polityka edukacyjna w gminie Árborg

PDF do druku