Wydział ds. edukacji

Wydział do spraw edukacji w gminie Árborg (Skólaþjónusta Árborgar) zapewnia uczniom, rodzicom i personelowi przedszkoli i szkół podstawowych w gminie Árborg usługi z różnych dziedzin. Pracują tam m.in. psychologowie, logopedzi, pedagog szkolny, konsultant ds. wielokulturowości oraz konsultant ds. przedszkoli.

Szczegółowe informacje na stronie gminy Árborg:

https://www.arborg.is/stjornsysla/svid-og-deildir/fjolskyldusvid/fraedsluthjonusta