Dobrobyt dziecka

Ustawa o dobrobycie dziecka (Farsældarlögin) gwarantuje, że dzieci i ich rodziny nie znajdą się pomiędzy różnymi systemami pomocy i nie będą musiały na własną odpowiedzialność ubiegać się o pomoc w gminach i instytucjach rządowych.

Szczegółowe informacje: https://www.farsaeldbarna.is/