Polityka czytania w gminie Árborg

W polityce czytania w gminie Árborg (Læsistefna) omawiane są główne wytyczne i cele w zakresie kształtowania umiejętności czytania i pisania. Umiejętność czytania i pisania jest jednym z podstawowych elementów edukacji obejmującej czytanie, mówienie, pisanie i słuchanie.

Każda szkoła stosuje różnorodne i zindywidualizowane metody nauczania. Tutaj, między innymi, wyznaczone są różne kryteria dotyczące rozwoju języka, świadomości fonologicznej, słownictwa, szybkości czytania i rozumienia tekstu czytanego. Nacisk kładziony jest na czynny udział rodziców w edukacji swoich dzieci we współpracy ze szkołami i stowarzyszeniami rodziców w gminie Árborg w celu zapewnienia pozytyw 

Polityka czytania w gminie Árborg

PDF do druku