Dotacje świąteczne z Sjóðurinn góði 2023

Można złożyć wniosek drogą elektroniczną w Sjóðurinn góði tutaj http://www.sjodurinngodi.is

Wnioski można składać od 28 listopada 2023 r., a ostateczny termin składania wniosków to 5 grudzień 2023 r.
Wnioski będą przyjmowane także w Selin pod adresem Engjaveg 48, Selfoss https://maps.app.goo.gl/E64gecnMrUgwCQyo6 w następujące dni:

Wtorek 28.11.2023 od godz 13 do 15

Czwartek, 30 listopada 2023 od 16 do 18

Dotacje będą przyznawane w Selin na ulicy Engjaveg:

wtorek 19.grudnia 2023 od godz. 13 do 16

Informacje, które należy dołączyć do wniosków elektronicznych lub które należy uwzględnić, to dochody za ostatni miesiąc oraz wszystkie wydatki za ostatni miesiąc.