Islandzkie Centrum Rozwoju Opieki Zdrowotnej

Islandzkie Centrum Rozwoju Opieki Zdrowotnej (Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu) zajmuje się koordynacją procedur i współpracą pomiędzy pracownikami służby zdrowia, rozwojem jakości i postępami w opiece zdrowotnej w porozumieniu z publicznymi i prywatnymi zakładami opieki zdrowotnej.

Na stronie internetowej można znaleźć różnorodne informacje o opiece położniczej, stomatologicznej, usługach psychologicznych, opiece zdrowotnej nad dziećmi w wieku szkolnym itp., w wielu językach. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tą stroną oraz do obejrzenia filmów edukacyjnych i broszur tam dostępnych.

Szczegółowe informacje: https://fjolmenning.arborg.is/heilsa/throunarmidstod-islenskrar-heilsugaeslu/