Termin składania wniosków o dodatkowe dotacje na zajęcia sportowe i rekreacyjne ze względu na wpływ Covid-19 przedłużony do 31 lipca

W ramach działań rządu związanymi z COVID-19 można ubiegać się w gminach o dotacje sportowe i rekreacyjne dla dzieci urodzonych w latach 2005-2014, mieszkających w gospodarstwach domowych, w których średnie miesięczne dochody żywicieli, osób fizycznych, małżonków czy konkubentów były łącznie niższe niż 740 000 kr. w okresie marzec-lipiec 2020.

Szczegółowe informacje na stronie gminy Árborg: https://www.arborg.is/frettasafn/opnad-fyrir-umsoknir-a-serstokum-ithrotta-og-fristundastyrk-vegna-ahrifa-af-covid-19